Intelligenzia

Kognitiotieteen opiskelijajärjestö

Intelligenzian ryhmämentoroinnin ilmoittautuminen starttaa nyt!

2016-12-09 Mari RäsänenOpiskelu

Hei kognitiotieteen opiskelija! Mikä susta tulee isona?

Meistä lähes kaikilla on kiinnostuksen kohteita ja haaveita työelämän saralla, mutta ei tietoa siitä, miten tavoitteet voi kääntää toiminnaksi. Minne koulutuksellasi voi päätyä? Miten tuot ilmi osaamistasi? Miten paljon opinnoissa tehdyt valinnat vaikuttavat työllistymiseen?

Miksi Intelligenzia järjestää ryhmämentoroinnin?

Ryhmämentorointi antaa tulevaa työelämäänsä pohtivalle opiskelijalle paljon. Kaikessa poikkitieteellisyydessään kognitiotieteen opiskelijat tarvitsisivat enemmän uraohjausta ja toisaalta linkkejä työelämään.

Helsingin yliopiston Urapalvelut järjestävät ryhmämentorointia (siitä enemmän http://blogs.helsinki.fi/mentorointi/), ja perinne on saanut paljon hyvää palautetta. Ryhmämentorit ovat kuitenkin harvoin kognitiotiedettä opiskeleville sopivia.

Mitä opiskelija hyötyy mentoroinnista?

Opiskelija saa lisää tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta alasta, työpaikasta, virasta ja asemasta. Mentori auttaa opiskelijaa purkamaan tavoitteet pienemmiksi askeliksi. Parhaimmillaan mentorointi auttaa opiskelijaa esimerkiksi päättämään, mistä kannattaa tehdä gradu, tai kuinka hyödyntää tutkintoon kuuluva käytännön harjoittelu.

Ryhmämentoroinnissa voi purkaa työelämään liittyviä pelkoja ja selvittää omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan. Lisäksi tapaat niitä konnareita, joilla on kanssasi samankaltaiset tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet!

Miten mentorointi tapahtuu käytännössä?

Jokainen mentori saa valmennettavakseen 2–5 hengen ryhmän. Mentorointi alkaa yhteisellä tapaamisella torstaina 19.1. Gustavus Rexissä kello 18. Tässä tapaamisessa kokoontuvat kaikki mentorit ja opiskelijat. Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi mentoroinnin tavoitteita ja tutustutaan muihin osallistujiin ja mentoreihin.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen mentori ja ryhmäläiset tapaavat keskenään 3–5 kertaa kuten itse parhaaksi kokevat. Tapaamisten sisältö on vapaasti valittavissa ryhmän toiveiden mukaisesti. Teemoja voivat olla vaikka seuraavat:

  • Mitä haluan uraltani? Mitkä askeleet johtavat oikeaan suuntaan? Mistä kannattaa hakea töitä minun tutkinnollani?
  • Oman osaamisen ja sen arvon tunnistaminen. Millaisille taidoille työelämässä on tarvetta?
  • Työnhakutaidot & CV-klinikka
  • Muita: ajanhallinta, opintojen suunnittelu, jatko-opinnot, työssä jaksaminen…

Lisäksi yhdessä mentoreiden kanssa pyritään järjestämään ekskursioita kaikille ryhmämentorointiin osallistuville.

Lopuksi tapaamme jälleen kaikki ja keskustelemme illanistujaisten lomassa siitä, mitä opimme!

Keitä mentorit ovat?

Mentoreita keväällä 2017 on mukana neljä. Katso heidän kuvauksensa alta!

Miten ilmoittaudun?

Ilmoittautuminen alkaa 12.12. klo 12 osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/75909/lomake.html. Lomake sulkeutuu sunnuntaina 18.12. klo 23.59. Ole nopea, sillä ryhmiin mahtuu vain rajallinen määrä opiskelijoita!

Voit ilmoittautua halutessasi kahteen ryhmään. Jos ryhmä täyttyy, pääsevät siihen ne opiskelijat, jotka valitsivat ryhmän ensisijaiseksi kiinnostuksen kohteekseen.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä: iina.ala-kurikka@helsinki.fi tai 040–569 8400.

Kevään 2017 mentorit:

Vik Kamath

Junior Researcher, The Curious AI Company, https://thecuriousaicompany.com/

My current responsibilities: To work, along with the company, towards truly intelligent machines. My responsibilities are predominantly research focused. I, along with the rest of the company, work in an area of AI called ‘Deep Learning’ and we’re working towards building systems that like us, humans, understand the world that we live in with as little data as possible (often called semi-supervised/unsupervised learning).

**What have I done before: **I will be awarded a Masters in Machine Learning and Data Mining from Aalto in December. For the past three years, I was a research assistant at Aalto University working on Deep Learning for image understanding.

**How I ended up here: **Ever since I studied about the human eye in biology in high school, I’ve been fascinated with the problem of vision — It’s perplexing to me how such a complex task is so easy for us humans but so hard for machines. That led to me doing an internship (during the summer and weekends) for a year and a half at the Indian Institute of Science (IISc) where I worked on the stereo vision problem (depth understanding from two 2D images). I had a blast doing that, so I decided that I wanted to study more about the field via a Masters. Aalto University has one of the strongest histories of artificial intelligence research (in fact, a lot of the algorithms and research that have led to breakthroughs today have their foundations on work discovered/invented at Aalto/TKK).

**What I offer as a mentor: **Honestly, an open mind. I don’t claim to be an expert at anything. Moreover, I’ve merely dabbled in Neuroscience to quench my curiosity. My predominant motivation is to learn as much as I can and hopefully in the process teach as much as I can of what I know to people. Additionally, I’ve made several mistakes on my journey and I think that it’s often quite useful to know ‘what not to do’ rather than just hearing about ‘what to do’ and that’s something I hope I can offer your students.

Mari Mattsson

Johdon coach, BCC Business Coaching Center Oy, www.businesscoaching.fi

**Nykyisen työnkuvan kuvaus: **Toimin työkseni esimiesten ja johdon coachina sekä työyhteisövalmentajana. Olen yrittäjä; omistamani yrityksen kautta olen osakkaana ja johtoryhmän jäsenenä BCC:ssä, joka on coachingalan yritys. BCC ei siis ole perinteisessä mielessä “työnantajani”, vaan palkkani nostan omasta yrityksestäni. Tarjoamme coachingpalveluja ryhmille ja yksilöille, toteutamme laajempia coachinghankkeita organisaatioille sekä järjestämme valmentavan johtamisotteen koulutuksia johdolle ja esimiehille. Lisäksi teemme johtamisen kehittämiseen liittyviä arviointeja ja niiden purkuja, sekä organisaatiokulttuurin mittauksia. Työni jakautuu myyntiin sekä erilaisten valmennus- ja kehittämiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi teen johtoryhmä- ja kehittämistyötä BCC:ssä ja johdan myyntitiimiämme.

Minkälainen taustasi on? Olen toiminut työelämässä n 30 vuotta, aluksi myynti- ja markkinointitehtävissä sekä avainasiakkuuksista vastaavana päällikkönä kansainvälisessä palveluyrityksessä. Kognitiotieteen opinnot HY:ssa aloitin vasta 2001, oltuani työelämässä yli 10 vuotta. Työelämäkokemuksella oli iso vaikutus siihen että erikoistuin organisaatiokognitioon. Tätä seurasi uranvaihdos, joka toi yritysvalmennusalalle opintojen loppuvaiheessa. Olen toiminut valmennuskonsulttina, henkilöstön kehittämispäällikkönä sekä liiketoiminnan vetäjänä suomalaisessa koulutusalan yrityksessä 2003–2010. Sinä aikana aloitin työn ohella opinnot jotka tähtäsivät ammatticoachin pätevyyteen (Professional Certified Coach PCC). Coachingtyötä sekä johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyvää valmennustyötä olen tehnyt yrittäjänä vuodesta 2010.

**Mitä annettavaa koet itselläsi olevan mentorina? **Työni puolesta minulla on hyvät ammatilliset valmiudet muiden ihmisten tukemiseen heidän omista lähtökohdistaan käsin, sekä mentorin roolissa tarvittavat vuorovaikutustaidot. Yli 10 v kokemus valmennustyöstä on antanut laajan perspektiivin erilaisiin organisaatioihin (sekä julkisella että yksityisellä puolella), ja johtamisen sekä työyhteisössä toimimisen dynamiikkaan. Kolmas tärkeä asia voisi olla yrittäjyys ja siihen liittyvät kysymykset: tästä minulla on omakohtaista kokemusta 6 v ajalta.

Simo Sorsakivi

Toimitusjohtaja, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Inscripta Oy, http://www.inscripta.fi/

Nykyisen työnkuvan kuvaus: Startup-yrityksessä toimitusjohtaja (joka on usein myös hallituksen puheenjohtaja) joutuu hoitamaan laajan skaalan erilaisia työtehtäviä aina strategisesta suunnittelusta arkisiin juokseviin asioihin. Omista työnkuvistani tärkeimpiin lukeutuvat uusien asiakkaiden, yhteistökumppaneiden sekä rahoittajien löytäminen, taloudellinen suunnittelu, kohdemarkkinan liikkeiden seuraaminen, henkilöstön rekrytointi ja työyhteisön ylläpitäminen, yritysimagon luominen, firman edustaminen eri tilaisuuksissa sekä muodollinen hallitustyö.

Minkälainen taustasi on? Ensimmäiset kolmannen asteen opintoni ovat liiketalouden parista, jotka johtivat töihin pankki- ja finanssialalle. Myöhemmin aloitin kognitiotieteen opinnot, jotka jäivät kuitenkin kahden ensimmäisen vuoden jälkeen kesken, kun silloinen työnantajani tarjosi mahdollisuutta lähteä perustamaan yritykselle sivuliike ulkomaille. Työskentelin siis jo tuolloin opintojen ohessa lääketieteen tekstinkäsittelijänä yleten ulkomaan työkomennuksen myötä ensin toimistopäälliköksi ja myöhemmin Suomeen palatessani edelleen kehityspäälliköksi.

Erinäisten välivaiheiden jälkeen päädyin perustamaan alalle oman yrityksen viime vuonna. Päätoimisesti olen toiminut yrittäjänä viime keväästä.

Mitä annettavaa koet itselläsi olevan mentorina? Aloitteleva yrittäjä voi tehdä monta yksinkertaista mutta kriittistä virhettä jo heti yrityksen perustamisvaiheessa, tai jopa sitä ennen, menettäen esimerkiksi tuhansien eurojen edestä tärkeitä yritystukia. Autan välttämään nämä sudenkuopat sekä löytämään konkreettisesti oikeanlaiset verkostot sijoittajien, yhteistyökumppaneiden ja tukipalveuiden parista, jotka ovat elintärkeitä erityisesti startup-vaiheessa (tervetuloa mukaan esim. sijoittajatapahtumiin, vaikka vain puhtaasta uteliaisuudesta).

Nykyisestä yrittäjästatuksestani huolimatta olen kuitenkin pohjimmiltani tieteellisesti orientoitunut, joten uskon osaavani käsitellä teemaa kognitiotiteen opiskelijoille luontevammasta näkökulmasta kuin keskiverrolla yrittäjyyskurssilla.

Mentorointiin osallistuvilla ei tarvitse olla valmista liikeideaa tai edes varmuutta siitä, haluavatko he yrittäjiksi — ainoastaan aitoa kiinnostusta toivotaan. :)

Jukka Toivanen

Data Scientist, PhD, Qvantel, https://www.qvantel.com/

My current responsibilities: Developing analytics and business intelligence solutions, emphasis on data science and machine learning, time series analysis, predictive analytics etc.

What have I done before? I have a Master’s in Cognitive Science and a PhD in Computer Science (Artificial Intelligence, Computational Creativity).

I have experience both in academic research and in corporate world applying data science and machine learning to real business problems.

How I ended up here: I did my undergrad and Master’s in Cognitive Science at the Univ. Helsinki. In my studies I concentrated on AI and Cognitive Neuroscience, and studied Mathematics and Computer Science extensively as minors. After completing my Master’s, I continued as a PhD student working at the Dept. of Computer Science. I finished my PhD recently and started working as a Data Scientist a bit before that.