Intelligenzia

Kognitiotieteen opiskelijajärjestö

Intelligenzia

Kognitiotieteen ainejärjestö

Opiskelu

Kognitiotiede pääaineeksi

Intelligenzia ry ei vastaa kognitiotieteen haku- tai opintoneuvonnasta, mutta kerromme mielellämme vinkkejä ja kokemuksia kognitiotieteen opiskelusta. Meihin saat yhteyttä hallitus@intelligenzia.fi

Maisterin tutkinto kognitiotieteestä? Maisterin tutkinnon kognitiotieteestä voi suorittaa Helsingin yliopiston Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelmassa (Linguistic diversity and digital humanities, eli LingDig), jossa kognitiotiede on yksi valittavista opintosuunnista. Tutkinto on englanninkielinen. Koulutusohjelmaan voi hakea opiskelijavalinnan kautta kansainvälisten maisteriohjelmien haussa joulu-tammikuussa. Tarkemmat tiedot hakuvaatimuksista ja -ajoista löydät koulutusohjelman verkkosivuilta.

Jos opiskelet jo jossain Helsingin yliopiston kandiohjelmassa, kannattaa ensin tarkistaa Sisusta, onko LingDig-maisteriohjelma yksi maisterioptioistasi. Tällöin voit jatkaa kanditutkinnon jälkeen suoraan LingDig-ohjelmaan, kunhan olet suorittanut vaaditut kognitiotieteen opinnot. Lisätietoa maisterioption valinnasta ja valintakriteereistä löydät yliopiston verkkosivuilta.

Jos sinulla on kysyttävää kognitiotieteen opinnoista tai esimerkiksi maisterioption valinnasta, voit ottaa yhteyttä kognitiotieteen opetushenkilökuntaan osoitteessa grp-cog-opintoasiat@helsinki.fi tai humanistisen tiedekunnan opintoneuvontaan metsatalo-student@helsinki.fi. Kansainvälisten maisteriohjelmien hausta voit kysyä Helsingin yliopiston hakijapalveluista.

Kognitiotiede vapaavalintaisiksi opinnoiksi

Kognitiotiede on yhdistettävissä lähes mihin tahansa alaan ja tarjoaa syvyyttä ja näkökulmaa esimerkiksi psykologian, tietojenkäsittelytieteen, kielitieteiden, fonetiikan, digitaalisten ihmistieteiden, filosofian, matematiikan, biologian tai vaikkapa kasvatustieteen tai bioinformaatioteknologian opintoihin. Se tarjoaa laaja-alaisen näkökulman mielen ja erilaisten tiedonkäsittelyn mekanismien toimintaan ja antaa oivallisia työkaluja poikkitieteelliseen kanssakäymiseen myös työelämässä.