Intelligenzia

Kognitiotieteen opiskelijajärjestö

Intelligenzia

Kognitiotieteen ainejärjestö

Opiskelu

Kognitiotiede pääaineeksi

Sinustako kognitiotieteen maisteri?

Kognitiotiedettä pääaineenaan voi hakea opiskelemaan pääaineena syksystä 2020 alkaen! Helsingin yliopistossa siirryttiin Ison Pyörän myötä laajoihin kandiohjelmiin, joten kognitiotiedettä pääaineenaan voi jatkossa lukea maisterivaiheessa, jossa se on yksi tulevan Linguistic Diversity and Digital Humanities (LingDig, nykyinen LingDA) -koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista. Maisteriohjelmaan hakemisen kriteereistä tiedotetaan myöhemmin erikseen (kannattaa seurata ainakin Intelligenzian Facebookia). Alustavien arvailujen mukaan hakeminen onnistuu avoimen haun kautta tai suoraan, jos taustalla on kandidaatin tutkinto joltain soveltuvaksi määritellyistä aloista.

Kognitiotieteen vanhanmalliseen maisteri/kandiohjelmaan on kuitenkin mahdollista päästä jo ennen vuotta 2020 tietyin rajaehdoin.

  • Hakijan tulee jo opiskella Helsingin yliopistossa ja käydä opintojansa vanhan tutkintorakenteen mukaan. Tämä rajaa valitettavasti kaikki vuoden 2017 syksystä eteenpäin opintonsa aloittaneet.
  • Hakijan tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus (ml. opintosuunnitelma) Metsätalon opiskelijapelvaluihin (metsatalo-student[ät]helsinki.fi). Jokaisen hakijan tilanne arvioidaan erikseen.
  • Huomioina, että kognitiotiede on vanhanmallisena pääaineena olemassa vuoteen 2023 asti, jonka jälkeen on siirryttävä uusiin tutkintovaatimuksiin. Tästä seuraa, että mitä myöhemmässä vaiheessa opintoja (kuten maisterivaihe) tai mitä motivoituneempi valmistumaan ennen vuotta 2023 olet, sitä todennäköisemmin pääset ohjelmaan. Jos sinulla on kysymyksiä esim. opintosuunnitelman tekemisestä, voit kysellä ainejärjestöltämme osoitteesta intelligenzia-hallitus[ät]helsinki.fi, yliopistonlehtori Otto Lapilta (etunimi.sukunimi[ät]helsinki.fi) tai metsätalon opiskelijapalveluista. Yleisiin kysymyksiin löytyy vastauksia myös wikisivultamme.

Kognitiotiede sivuaineeksi / vapaavalintaisiksi opinnoiksi

Kaikilla Helsingin yliopiston opiskelijoilla on oikeus suorittaa kognitiotieteen kursseja ja opintokokonaisuuksia (ent. sivuaine) niin kandi- kuin maisteritasollakin. Vaikka kognitiotiedettä voi jatkossa lukea pääaineena vain maisteritasolla, tarjolla on edelleen myös kaikille avoimia kanditasoisia opintokokonaisuuksia. Kognitiotiede on yhdistettävissä lähes mihin tahansa alaan ja tarjoaa syvyyttä ja näkökulmaa esimerkiksi psykologian, tietojenkäsittelytieteen, kielitieteiden, fonetiikan, digitaalisten ihmistieteiden, filosofian, matematiikan, biologian tai vaikkapa kasvatustieteen tai bioinformaatioteknologian opintoihin. Se tarjoaa laaja-alaisen näkökulman mielen ja erilaisten tiedonkäsittelyn mekanismien toimintaan ja antaa oivallisia työkaluja poikkitieteelliseen kanssakäymiseen myös työelämässä. Kognitiotieteen opetussivut tarjoavat lisää tietoa sivuaineopiskelijoille.

Intelligenzia on myös sivuaineopiskelijoiden ainejärjestö! Liity konnareiden** Facebook-ryhmään ja tule moikkaamaan meitä tapahtumiimme! Ne ovat avoimia kaikille. Tykkää myös **sivustamme, jossa jaamme ajankohtaista tietoa kognitiotieteestä ja Intelligenzian toiminnasta.

Muista liittyä kannatusjäseneksi “Jäseneksi”-välilehden alta pysyäksesi parhaiten kartalla yhdistyksen toiminnasta. Liittyminen on ilmaista ja käy käden käänteessä!

Mistä kurssitarjonta löytyy?

Kognitiotieteen opetus tapahtuu opintokokonaisuuksien/moduulien kautta tunnuksilla LDA-C ja KIK-KK100. Opetustarjonta löytyy helpoiten Weboodista tai wiki-sivuilta, joskin ajantasaisimmat kurssiaikataulut ilmaantuvat usein ensimmäisenä konnarit-sähköpostilistalle. Opetusta tarjotaan tällä hetkellä kahdessa moduulissa:

  • Aine- ja syventävät opinnot: Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma (LDA-C -kurssikoodit)
*   löytyvät helpoiten Weboodista hakusanalla LDA-C
*   Opintotarjonta --> Opinto-oppaat --> Humanistinen tiedekunta --> Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma
  • Perusopinnot: Kommunikaatio ja kognitio
*   Opintotarjonta --> Opinto-oppaat --> Humanistinen tiedekunta --> Kommunikaatio ja kognitio

Huom! Nykykielten laitoksen alta löytyvä “Kognitiotiede”-moduuli sekä COG-alkuiset kurssikoodit ovat vanhentuneita, eivätkä sisällä ajantasaista tietoa opetuksesta!