Intelligenzia

Kognitiotieteen opiskelijajärjestö

Intelligenzia ry:n tiedote Helsingin yliopiston kognitiotieteen tilasta

2016-02-06 Mari Räsänenkognitiotiede

Kognitiotieteen tuleva sijoittuminen on ollut avoinna jo keväästä 2015, kun psykologian ja logopedian muuttoa lääketieteelliseen tiedekuntaan alettiin valmistella. Valitettavasti tilanne ei ole edelleenkään selkiytynyt. Neuvotteluja on käyty erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan suuntaan, mutta virallista päätöstä ei ole tehty. Päätöksillä on kiire, koska Iso pyörä -koulutusuudistuksen mukaiset esitykset ovat jokaisessa tiedekunnassa jo valmisteilla, eikä kognitiotiede tällä hetkellä kuulu niistä mihinkään.

Intelligenzia ry:n hallituksen jäsenet ovat olleet aktiivisesti yhteydessä laitosjohtaja Jussi Saariseen, hallintopäällikkö Laura Tuomiseen, dekaani Patrik Scheininiin ja Kumpulan kampuksen opiskelijoihin kuten Matlun ja TKO-älyn aktiiveihin. Tietomme mukaan hallintotason neuvotteluita on käyty jossain määrin, mutta ei perusteellisesti. Laitosjohtaja Jussi Saarinen on kutsunut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanin, varadekaanin ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen johtajan neuvonpitoon, mutta vastauksia ei ole tullut. Yhteydenottoyrityksiä jatketaan.

Dekaani Patrik Scheinin on ollut yhteydessä asian tiimoilta myös humanistisen tiedekunnan dekaaniin Arto Mustajokeen, mutta opiskelija-aktiivien tietojen mukaan yhteydenpito on ollut luonteeltaan tunnustelevaa.

Opintopolun mukaan kognitiotieteellä ei ole Helsingin yliopistossa vuonna 2016 aloituspaikkoja. Virallista päätöstä sisäänotosta ei ole kuitenkaan tehty tiedekuntaneuvostossa.

Intelligenzia ry:n hallitus on ilmaissut huolensa kognitiotieteen tulevaisuudesta kannanotossaan, joka lähetettiin 27.1. vararehtori Keijo Hämäläiselle, Iso pyörä -projektiryhmän puheenjohtajalle Pirjo Hiidenmaalle ja sihteeri Päivi Aroselle. Saimme vastauksen rehtorin kanslian opintoasianpäälliköltä Päivi Pakkaselta liittyen nykyisten opiskelijoiden asemaan tulevissa muutoksissa. Vastaus tiivistettynä tässä:

Nykyisten opiskelijoiden siirtymäkausi tulee olemaan kolme vuotta (1.8.2017–21.7.2020), ja sen aikana nykyiset kognitiotieteen opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti nykyisessä tiedekunnassa. Myös psykologian opetuksessa otetaan huomioon kognitiotieteen opiskelijoiden tarpeet. Uudet koulutusohjelmat alkavat näkyä, kun niihin otetaan sisään uusia opiskelijoita. Uuden opetuksen kohdalla ilmoitetaan, miten se soveltuu vanhan rakenteen mukaisiin opintoihin, ja opiskelijoita varten kehitetään korvaavuustaulukkoja. Uudessa palveluorganisaatiossa otetaan huomioon, että aloilla, joissa muutokset ovat suurempia kuin toisilla, tarvitaan riittävästi opintoneuvontaa. Siirtymäkauden aikana voi siirtyä alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen uusiin maisteriohjelmiin. Vielä on auki, millaisissa maisteriohjelmissa on mukana kognitiotieteen kannalta sopiva sisältö. Siirtymäkauden jälkeen vanhamuotoisten tutkintojen suorittaminen ei onnistu. Jos ylempi tutkinto on suorittamatta 1.8.2020, kognitiotieteen tutkinnonsuoritusoikeuden omaaville määrätään, missä maisteriohjelmassa oikeus jatkuu. Tämä on maisteriohjelma, joka on mahdollisimman lähellä vanhaa pääainetta. Opiskelijalle voidaan määrätä suoritettavaksi kohtuullinen määrä täydennysopintoja uuden maisteriohjelman osaamistavoitteiden saavuttamista varten.

Intelligenzia ry valvoo jatkossakin jäsentensä etuja ja selvittää opiskelijoiden kysymyksiin vastauksia. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita keskustelemaan kognitiotieteen tilanteesta maanantaina 8.2.2016 Gustavus Rexiin klo 18 alkaen Intelligenzia ry:n yhdistyksen kevätkokouksen yhteyteen. Varsinaiset keskustelut aloitetaan kokouksen jälkeen.

Terveisin,

Intelligenzia ry:n hallitus