Intelligenzia

Kognitiotieteen opiskelijajärjestö

Kognitiotieteelle perustettu oma maisteriopintosuunta — haku aukeaa 2020

2019-05-12 Perttu Lähteenlahtikognitiotiede

Intelligenzia voi viimein ilolla tiedottaa, että kognitiotiedettä on mahdollista jälleen hakea opiskelemaan vuonna 2020! Tiedekuntaneuvosto päätti tänä keväänä perustaa kognitiotieteelle oman opintosuunnan uuteen englanninkieliseen Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelmaan, joka alkaa 2020 syksyllä. Tätä on hartaasti odotettu, sillä kognitiotieteen opiskelijoiden sisäänotto on ollut lakkautettuna vuodesta 2016 yliopistouudistusten vuoksi. Oppiaine siirtyi kyseisen uudistuksen yhteydessä Käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta Humanistiseen tiedekuntaan vuonna 2018. Nykyisellään kognitiotieteen maisteriohjelmaan voi hakea ainoastaan, jos opiskelee Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, minkä lisäksi opetusta järjestetään rajallisesti.

Hakuvaatimukset ja sisään otettavien opiskelijoiden tarkka lukumäärä ovat vielä epäselviä, mutta tiedot tarkentuvat tämän vuoden aikana. Toistaiseksi ajatuksena on, että maisteriohjelmaan voisi päästä suoraan ainakin kielten kandiohjelmasta ja todennäköisesti myös esimerkiksi psykologian ja tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmista. Intelligenzian toivomuksena on, että hakukelpoisia kandiohjelmia olisi mahdollisimman paljon, sillä se tukisi kognitiotieteen monitieteisyyttä. Vielä ei ole varmuutta myöskään siitä, vaaditaanko opintosuuntaan haluavilta tiettyä opintomenestystä tai jonkinlaista pääsykoetta. Intelligenzia tiedottaa hakuvaatimuksista ja -mahdollisuuksista aktiivisesti sitä mukaa, kun tiedot varmistuvat.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat jo nyt ottaa vapaasti kognitiotieteen kursseja sivuaineopintoina sekä kandi- että maisteritutkinnossa. Lisätietoja kursseista löytyy kognitiotieteen opetussivuilta: https://wiki.helsinki.fi/display/Kognitiotiede/Tutkintovaatimukset

Intelligenziaa kannattaa siis seurata, jos opinnot kognition parissa kiinnostavat. Vinkkaa mahdollisuudesta myös maisteriopintoja suunnitteleville kavereille! Intelligenzia ry on avoin opiskelijajärjestö, johon voivat liittyä kaikki kognitiotieteestä kiinnostuneet: https://intelligenzia.fi/jaseneksi

Opintoasioissa (esimerkiksi tilanteessa, jos mietit voitko hakea opiskelemaan kognitiotiedettä ennen uudistusta) ole yhteydessä: grp-cog-opintoasiat(at)helsinki.fi

Intelligenzian hallitukseen voitte olla yhteydessä sähköpostitse: intelligenzia-hallitus(at)helsinki.fi