Intelligenzia

Kognitiotieteen opiskelijajärjestö

Maisteriohjelman haku on auki

2019-12-04 Silva Peranderkognitiotiede

Haku maisteriohjelmaan LingDig (Linguistic Diversity and Digital Humanities) on nyt auki! Kognitiotiede on yksi ohjelman erikoistumislinjoista, eli kognitiotiedettä on nyt mahdollista hakea opiskelemaan Helsingin yliopistossa ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen.

Haku on avoinna 03.12.2019-10.01.2020 osoitteessa opintopolku.fi. Lisää tietoa ohjelmasta ja hakuprosessista löydät myös yliopiston sivuilta.

Intelligenzia toivottaa suurella ilolla menestystä hakuun!

Muita reittejä

Jos opiskelet jo Helsingin yliopistossa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa, väyliä kognitiotieteen opintoihin on tällä hetkellä myös muita:

LingDig-maisteriohjelman kognitiotieteen erikoistumislinja optio-oikeuden kautta

KENELLE: Helsigin yliopistossa kandidaatin suorittaneille seuraavilta aloilta: kielet, filosofia, psykologia, tietojenkäsittelytiede, matematiikka, biologia tai Bachelor’s programme in science. (huom. ei sosiaalipsykologia)

MITEN: Suorita kognitiotieteen moduuli (KIK-KK100 tai LDA-C500) vähintään arvosanalla 4. Kandin papereita hakiessasi voit käyttää optio-oikeutesi menemällä LingDig-maisteriohjelman Kognitiotiede linjalle.

SISÄLTÖ: (päivittyy opintovaatimuksilla, kunhan julkaistaan)

HUOMIO: Muille LingDig-maisteriohjelman linjoille on eri vaatimuksia JA jos pääset yhteen, voit vaihtaa linjasi myöhemmin opintojesi lopussa ilmoituksella. Lisäinfoa muiden ohjelmien sisäänpääsykriteereistä tulee olemaan opintopolussa ja opintoneuvojilla (toivottavasti) sekä täällä sitten kun niistä tiedetään.

Maisteriohjelman vaihtaminen vanhojen opintovaatimusten systeemissä

KENELLE: Humanistisessa tiedekunnassa vanhoilla opintovaatimuksilla maisterivaiheessa opiskeleville.

MITEN: Pyydä maisteriaineesi vaihtoa kognitiotieteeseen. Kognitiotieteellä on erikoisoikeus jatkaa vanhanmallisia opintoja vuoteen 2022 asti.

SISÄLTÖ: Opiskelet vanhojen vaatimusten mukaisia kursseja, mutta käytännössä korvaat ne kaikki uudenmukaisilla kursseilla. Tee opintosuunnitelma yhteistyössä henkilökunnan kanssa laittamalla sähköpostia osoitteeseen grp-cog-opintoasiat@helsinki.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä esim. opintosuunnitelman tekemisestä, voit kysellä ainejärjestöltämme osoitteesta intelligenzia-hallitus[ät]helsinki.fi, yliopistonlehtori Otto Lapilta (etunimi.sukunimi[ät]helsinki.fi) tai metsätalon opiskelijapalveluista. Yleisiin kysymyksiin löytyy vastauksia myös wikisivultamme.

Sivuaine eli moduulit

KENELLE: Kaikille Helsingin yliopistossa JA muille Joo-opintojen kautta

MITEN: Vapaa pääsy

SISÄLTÖ:

  • KIK-KK100 Kommunikaatio ja kognitio (suomeksi)
  • LDA-C500 Cognitive Science (englanniksi tai suomeksi)
  • KIK-KK100 on lievästi enemmän kanditason ja LDA-C500 lievästi maisteritason kokonaisuus

HUOMIO: Jos harkitset kognitiotieteen maisteriopintoja, sivuaineiden hyvätasoinen suorittaminen auttaa AINA kaikissa sisäänpääsypoluissa. Tai ei ainakaan haittaa.

Kaikilla Helsingin yliopiston opiskelijoilla on oikeus suorittaa kognitiotieteen kursseja ja opintokokonaisuuksia (ent. sivuaine) niin kandi- kuin maisteritasollakin. Vaikka kognitiotiedettä voi jatkossa lukea pääaineena vain maisteritasolla, tarjolla on edelleen myös kaikille avoimia kanditasoisia opintokokonaisuuksia. Kognitiotiede on yhdistettävissä lähes mihin tahansa alaan ja tarjoaa syvyyttä ja näkökulmaa esimerkiksi psykologian, tietojenkäsittelytieteen, kielitieteiden, fonetiikan, digitaalisten ihmistieteiden, filosofian, matematiikan, biologian tai vaikkapa kasvatustieteen tai bioinformaatioteknologian opintoihin. Se tarjoaa laaja-alaisen näkökulman mielen ja erilaisten tiedonkäsittelyn mekanismien toimintaan ja antaa oivallisia työkaluja poikkitieteelliseen kanssakäymiseen myös työelämässä. Kognitiotieteen opetussivut tarjoavat lisää tietoa sivuaineopiskelijoille.